Όροι ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ: Ελάχιστο όριο ηλικίας για τους κατόχους πιστωτικών καρτών 23 χρόνια και για μη κατόχους 25 χρόνια.
Για αυτοκίνητα των κατηγοριών B, B1,C, J, J1, J2, ελάχιστο όριο τα 25 χρόνια.
Για αυτοκίνητα των κατηγοριών H2 ελάχιστο όριο τα 30 χρόνια

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί δύο χρόνια.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα. Μετά την παρέλευση 3 ωρών, ο ενοικιαστής χρεώνεται με μία επιπλέον ημέρα.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Ολα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν ασφάλιση έναντι πυρκαγιάς, τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες. Για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου του PETRIDES RENT A CAR). Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο πελάτης ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος μείον 20%. Σε περίπτωση που κλαπεί το αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται για το σύνολο της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της κλοπής.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ (C.D.W.): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους με την υπογραφή του, στα € 400,00 καταβάλλοντας το ποσό των € 10,00 για κάθε μέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, B, στα € 600,00 για τις κατηγορίες C, J, J1, J2 καταβάλλοντας ημερησίως € 12,00 και στα € 1000,00 για τις κατηγορίες Η2 καταβάλλοντας ημερησίως € 25,00. Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί και από τα παραπάνω ποσά, θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των € 10,00 για τις κατηγορίες Α, Β ή το ποσό των € 15,00 για τις υπόλοιπες κατηγορίες για κάθε ημέρα ενοικίασης (FDW). Ανεξάρτητα του εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί την Κάλυψη Μη Ασφαλισμένων Ποσών υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο κάτω μέρος ή τους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου, σε ηλεκτρική οροφή ή τέντα λόγω κακής χρήσης της, καθώς επίσης και εάν η ζημιά προκλήθηκε από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ (TPC): Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των € 10,00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (PAI): Προσφέρεται έναντι  10,00 € την ημέρα και καλύπτει:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΔΗΓΟ:  3,00 € ημερησίως.

ΦΟΡΟΙ: Φ.Π.Α. 16% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από το μισθωτή.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: 3,00 € ημερησίως

AKΥΡΩΣΗ: 48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο αυτοκινήτου με άλλο τύπο της ίδιας κατηγορίας σε ειδικές περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Δωρεάν στο Αεροδρόμιο της Λήμνου και στα γραφεία PETRIDES στην Μύρινα.
Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας (23.00 - 07.30): € 25,00.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπονται.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: EUROSOS ASSISTANCE

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ: Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.